Koepelorganisaties ETCMA en WFAS

De NVA is aangesloten bij twee internationale koepelorganisaties. Het is belangrijk om internationaal samen te werken en te leren van de ervaringen en situaties in andere landen. Daardoor is het mogelijk ontwikkelingen beter te volgen of voor te zijn.

European Traditional Chinese Medicine Association
Bij de ETCMA zijn momenteel 25 organisaties aangesloten in 20 Europese landen plus Israel. Hierbij zijn meer dan 14.000 therapeuten geregistreerd, die acupunctuur en Chinese geneeskunde uitoefenen. Vanuit het bestuur van de NVA wordt actief deelgenomen aan de ETCMA. Meer weten? Kijk op www.etcma.org

World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies - WFAS
De grootste koepel wereldwijd is de WFAS. De NVA is rechtstreeks en via de ETCMA betrokken bij de WFAS. Op de hoogte zijn van wat er in de wereld en met name in China speelt is van belang om onze verworvenheden veilig te stellen. Meer weten? Kijk op www.wfas.org.cn