Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Mogelijkheden voor adverteren

De NVA is een vereniging zonder winstoogmerk. Daarom worden wij graag financieel ondersteund door adverteerders, zodat wij onze leden en relaties op een 'mooie' manier kunnen informeren.

Je kunt onze leden bereiken door het plaatsen van een advertentie in ons verenigingsblad de Huang Ti of via een banner op het ledengedeelte van onze website.  

Mogelijkheden voor adverteren