Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

In de Huang Ti

Het full color magazine Huang Ti verschijnt vier keer per jaar. Naast
verenigingsnieuws en actualiteiten vinden hierin vakinhoudelijke
artikelen, interviews en boekverslagen een plek. NVA-leden,
adverteerders, opleidingsinstituten en relaties ontvangen de Huang Ti.

Het blad is tevens te verkrijgen via het donateurschap; kosten € 60,- per jaar. Oud-NVA-leden kunnen de Huang Ti blijven ontvangen voor € 30,- per jaar.

Advertentie, advertorial, annonce en flyers
Er zijn verschillende mogelijkheden om jouw diensten of producten te etaleren.

Een advertentie kan worden geplaatst in verschillende formaten en eenmalig of meerdere keren per jaar. Je kunt ook een advertorial aanleveren aan de redactie van de Huang Ti. Dan is er nog de optie van een kleine annonce op de Leden voor Leden pagina en tenslotte kun je ervoor kiezen een folder of flyer te laten insteken bij een uitgave van de Huang Ti.

Zie de advertentietarieven en informatie hieronder.