Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Aanleveren advertentiemateriaal

ten behoeve van Huang Ti 
Via de mail in Hi-Res pdf of EPS aan nva@acupunctuur.nl voorzien van een afbeelding van de te plaatsen advertentie en de gebruikte fonts.
Niet compleet aangeleverde advertenties (die als tekst/foto’s worden aangeleverd) worden desgewenst door de uitgever opgemaakt tegen een redelijke vergoeding.

Formaten

1/1 pagina:
Aflopend formaat 210 x 297 mm (+ 3mm extra voor afloop)
Zetspiegel 177 x 262 mm

1/2 pagina:
Liggend 177 x 128 mm
Staand 85 x 262 mm

1/4 pagina:
Staand 85 x 128 mm
Liggend 61 x 177 mm

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste advertenties.

Voor vragen of het opgeven van een (wijziging van een) advertentie/banner, annonce of het meesturen van flyers kunt u rechtstreeks contact opnemen met
het NVA-secretariaat:
nva@acupunctuur.nl of 033 4616141 (Wilma van Maarschalkerweerd).

Aanleveradres van flyers:

Torendruk
Touwslager 3
3861 SP NIJKERK