Klachtenprocedure

Uw acupuncturist is lid van de NVA. Dat betekent dat u kunt vertrouwen op zijn/haar vakkundigheid en kwaliteit. En op een correcte afhandeling van een klacht. Want in elke behandelrelatie kan een probleem ontstaan, bijvoorbeeld
over de communicatie, bejegening, een nota, de behandeling of het resultaat ervan.

De Klachtenfunctionaris is, na de behandelaar, uw aanspreekpunt.
Uw behandelaar is de allereerste waar u zo'n probleem mee bespreekt. De NVA heeft twee Klachtenfunctionarissen beschikbaar om u daar eventueel bij te helpen. Pas als u er op die manier niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij een geschilleninstantie. Lees verder Waar kunt u terecht onderaan deze pagina.

Tuchtcollege NVA en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Helaas komen in de gezondheidszorg ook ernstige klachten voor. Denkt u hierbij aan letsel, intimidatie, ongewenste handelingen, schending van uw privacy of  andere zaken, die u niet in orde acht. Dit noemen we tuchtwaardige klachten.

Daarmee kunt u terecht bij het College van Toezicht NVA, het tuchtcollege van de NVA. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen NVA-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGJ doen.

Verschillen Geschilleninstantie en Tuchtcollege
Lees hiervoor Geschilleninstantie KAB of Tuchtcollege onderaan deze pagina.

Heeft u een klacht en weet u niet goed wat te doen, ondanks de uitleg in deze rubriek, neem dan contact op met het NVA-secretariaat. Wij helpen u graag verder.