Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Dry Needling, het domein acupunctuur

Standpunt NVA ten aanzien van Dry Needling en het domein acupunctuur
Binnen de reguliere gezondheidszorg wordt de laatste jaren in toenemende mate de naaldtechniek Dry Needling toegepast. Hierbij worden acupunctuurnaalden in myofasciale triggerpoints geplaatst. Dry Needling is een techniek die van oudsher tot het domein van de acupunctuur behoort.

Wat de NVA zorgen baart, is dat Dry Needling het domein van de fysiotherapie lijkt te worden, en dat is om de volgende redenen geen wenselijke ontwikkeling.

Ten eerste:
Een (NVA-)acupuncturist heeft een langere, meer gedegen opleiding genoten om veilig met naalden te kunnen werken dan een fysiotherapeut die Dry Needling doet.

  • De acupuncturist wordt gedurende 3 tot 4 jaar theoretisch en praktisch opgeleid. Een gedegen theoretische en praktische opleiding is een vereiste om deskundig en zonder gevaar met acupunctuurnaalden te kunnen werken en behandelen. 
  • De opleidingen Dry Needling in Nederland zijn zeer uiteenlopend wat betreft opleidingsuren. De meest uitgebreide opleiding heeft 112 contacturen gevolgd door een examen, maar er zijn ook opleidingen waarbij slechts 20 contacturen worden gegeven.

Ten tweede:
De NVA stelt hoge opleidingseisen aan haar leden, terwijl er geen opleidingsnormen zijn vastgesteld voor de groep andere Dry Needling-beoefenaars.

  • De NVA is een beroepsvereniging voor acupunctuur die hoge (voor-)opleidingseisen en nascholingseisen stelt aan haar leden en daarop actief toeziet. 
  • Er zijn echter geen normen vastgesteld waaraan de groep andere Dry Needling-beoefenaars moet voldoen. De kwaliteit van een Dry Needling-behandelaar is voor een patiënt onduidelijk, omdat hij geen weet heeft van de kwaliteit van de opleiding, die de betreffende fysiotherapeut genoten heeft.

Ten derde:
Het moet duidelijk zijn voor de patiënt welke therapie hij krijgt. Men mag een fysiotherapiebehandeling verwachten bij een fysiotherapeut en daartoe behoort geen acupunctuurtechniek. Anderzijds mag men een acupunctuurbehandeling, waaronder de Dry Needling-techniek, verwachten bij consultatie van een acupuncturist.

Conclusie
Een fysiotherapeut die zich als specialist van het bewegingsapparaat met naalden bezighoudt, beoefent daarmee geen applicatie binnen het domein van de fysiotherapie. Naar de mening van de NVA begeeft hij zich dan op het gebied van de acupunctuur.
Wat betreft de declaratie van ‘naald-behandelingen’ moet het voor de zorgverze-keraar dan ook duidelijk zijn of het gaat om een fysiotherapie- dan wel acupunctuurbehandeling. Het zou onjuist zijn wanneer Dry Needling als verkapte fysiotherapievorm een eigen leven gaat leiden.

Bovenstaande argumentatie zal de NVA ook gebruiken in de communicatie met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en overheid.