Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Zes ervaringen bij kanker

Zes ervaringen bij kanker

Zes ervaringsdeskundigen vertellen hun ervaring met
acupunctuur bij kanker

Tijdens en na het (reguliere) behandeltraject bij kanker is acupunctuur zeer werkzaam tegen mogelijke bijwerkingen of bijkomende klachten, als moeheid, slapeloosheid, pijn, opvliegers enzovoort. Het verbetert de kwaliteit van leven tijdens een pittige periode in je leven. 

Niemand kan dat beter vertellen dan mensen die ermee te maken hebben gehad. Daarom zijn er zes filmpjes gemaakt, waarin ervaringsdeskundigen vertellen wat acupunctuur voor hen heeft betekend. Twee van deze filmpjes worden ook geplaatst op www.kanker.nl, het verhaal van Elles en van Jur.

Samenwerken voor betere ondersteuning
Gelukkig raken steeds meer artsen ervan overtuigd dat acupunctuur iets (en vaak juist heel veel!) kan betekenen voor hun patiënten, waaronder degenen die geconfronteerd worden met kanker. Oncologen en oncologisch verpleegkundigen verwijzen steeds vaker naar de acupuncturist. Er ontstaan netwerken, waarin wordt samengewerkt om mensen met kanker multidisciplinair, regulier en complementair, beter te ondersteunen. Acupuncturisten van de NVA zetten zich in binnen deze netwerken. Zo is ook de link tussen de NVA en kanker.nl tot stand gekomen.

Hieronder tref je de verhalen van Elles en van Jur. Verder in deze rubriek de verhalen van Dalanie, Fred, Diny en Marilou. 

Het verhaal van Elles


Het verhaal van Jur


Het verhaal van Dalanie


Het verhaal van Fred


Het verhaal van Diny


Het verhaal van Marilou