Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Hieperdepiep...hoera!

Hieperdepiep...hoera!

Het was een bewolkte dag met temperaturen tussen de 4 en 11 graden. Er viel een beetje neerslag. Koningin Juliana was de vorstin van Nederland en er woonden zo'n 13,8 miljoen mensen in ons land. Op de voorpagina's prijkte het nieuws dat Kabinet Den Uyl de pensioengerechtigde leeftijd wilde verlagen naar 64 jaar. Wat er nog meer gebeurde op 19 maart 1977?
De NVA werd op opgericht!

Sinds die tijd, inmiddels dus al 47 jaar geleden, mochten wij talloze acupuncturisten adviseren, ondersteunen en hun belangen behartigen. Als het aan ons ligt, gaan we daar natuurlijk nog heel lang mee door!

Namens bestuur en secretariaat willen we alle leden bedanken voor hun vertrouwen, daar proosten we op!

Hieperdepiep...hoera!