Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De geschiedenis daarvan begint op 8 maart 1908, toen in New York meer dan 15.000 vrouwen uit de textielindustrie staakten. Ze streden voor een beter salaris, betere arbeidsomstandigheden en tegen seksuele intimidatie. Pas in 1978 riep de Verenigde Naties 8 maart uit tot Internationale Vrouwendag, na veel wereldwijde inzet van vrouwen én mannen om de positie van meisjes en vrouwen te verbeteren.

Actueel thema
Emancipatie is nooit klaar; het is een proces, het gaat over bewustwording. En natuurlijk niet alleen over de rechten van vrouwen, maar over menswaardige en eerlijke behandeling op allerlei gebieden van mensen in hun eigenheid en in de keuzes die zij maken. De actualiteit ervan dringt zich dagelijks via de media aan ons op, groot, klein, emancipatie op zoveel manieren. 

Allemaal en alles gelijk?
Nee! Het kan juist heel goed zijn dat er gekeken wordt naar verschillen tussen mannen en vrouwen. Recent lees je steeds vaker in het nieuws: vrouwen hebben bij hartklachten andere symptomen dan mannen. Medisch onderzoek wordt nog veel te vaak afgesteld op mannen, waardoor de behandeling van vrouwen tekortschiet. Het vrouwenlijf heeft nu eenmaal een andere samenstelling en stofwisseling, heeft vaak minder massa en heeft bovendien te maken met hormonale schommelingen. Gelijke behandeling? Ja graag, maar niet altijd, overal en met alles.

Man, vrouw en acupunctuur
In de Traditionele Chinese Geneeskunde, waar acupunctuur onder valt, staan in de benadering van klachten twee dingen centraal: de gerichtheid op het individu (in de gezondheidszorg personalized medicine genoemd) én de holistische benadering. Dit laatste houdt in dat een acupuncturist bij het stellen van een diagnose altijd kijkt naar de mens in zijn geheel en zijn omgeving in plaats van alleen naar de klacht. Daarbij is gender een gegeven om in meer of mindere mate rekening mee te houden. Het hele plaatje is het belangrijkst.

Meer weten? Maak een afspraak met een NVA-acupuncturist bij jou in de buurt. Acupunctuur helpt!