Statuten en Reglementen

De NVA staat garant voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten. Naast de Statuten en reglementen is het Beroepsprofiel Acupuncturist NVA hierbij een belangrijke leidraad. 

Statuten (versie 2019) en Reglementen  - versie 2020

Tijdens de Ledenvergadering van 04-04-2020 is een aantal wijzigingen in de Statuten goedgekeurd, alsmede daarmee samenhangende wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. Pas nadat de Statutaire akte bij de notaris is gepasseerd, zijn deze wijzigingen rechtsgeldig. Tot die tijd zijn onderstaande Statuten en Reglementen van kracht.