Statuten en Reglementen

De NVA staat garant voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten. Naast de Statuten en reglementen is het Beroepsprofiel Acupuncturist NVA hierbij een belangrijke leidraad.
Zie hiervoor in deze rubriek: Acupuncturist volgens Beroepsprofiel.

Statuten en Reglementen  - versie 2020

Tijdens de Ledenvergadering van 04-04-2020 is een aantal wijzigingen in de Statuten goedgekeurd, alsmede daarmee samenhangende wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. De Statutaire akte is gepasseerd op 22-09-2020. Hieronder vindt u de van kracht zijnde statuten en reglementen.