Statuten en Reglementen

De NVA staat garant voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten. Naast de Statuten en reglementen is het Beroepsprofiel Acupuncturist NVA hierbij een belangrijke leidraad.
Zie hiervoor in deze rubriek: Acupuncturist volgens Beroepsprofiel.

Statuten en Reglementen  - versie 2021

Tijdens de Ledenvergadering van 10-04-2021 is een aantal wijzigingen in de reglementen goedgekeurd. Hieronder vindt u de van kracht zijnde statuten en reglementen.