Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Oncologie

Oncologie

In deze rubriek vind je wetenschappelijke onderzoeken naar de werking van Traditionele Chinese Geneeskunde in het kader van oncologie. Acupunctuur kan kanker niet genezen, maar kan wel ondersteunen tijdens en na het (reguliere) behandeltraject.

Acupunctuur helpt bij het verminderen van de bijwerkingen van de behandelingen en de klachten die bij de ziekte zelf horen. Klachten zoals vermoeidheid, slapeloosheid, pijn en opvliegers. Acupunctuur verbetert de kwaliteit van leven tijdens een pittige periode.

Gelukkig raken steeds meer artsen ervan overtuigd dat acupunctuur veel kan betekenen voor hun patiënten. Oncologen en oncologisch verpleegkundigen verwijzen steeds vaker naar de acupuncturist. Er ontstaan netwerken waarin wordt samengewerkt om mensen met kanker multidisciplinair, regulier en complementair beter te ondersteunen. Acupuncturisten van de NVA zetten zich in binnen deze netwerken. Zo is ook de link tussen de NVA en kanker.nl tot stand gekomen.

Acupunctuur kan bijvoorbeeld helpen bij oncologische pijn. Pijn komt bij (voormalig) kankerpatiënten erg vaak voor en kan worden veroorzaakt doordat de kankercellen zijn binnengedrongen in organen, weke delen (zenuwen en bloedvaten) en/of botten. Niet alleen de kanker zelf, ook de bijwerkingen van verschillende therapieën, zoals chemo- en hormoontherapie, kunnen pijn veroorzaken. 

Matige tot ernstige pijn wordt ervaren door 40% van de personen met een vroeg of intermediair stadium kanker en door 90% van de personen met gevorderde kanker. 70% van alle patiënten met oncologische pijn ervaart onvoldoende pijnverlichting, waardoor de kwaliteit van leven zowel op fysiek als psychologisch vlak afneemt. 

Voor milde tot matige pijn zijn NSAID's en paracetamol (ook bekend als niet-opioïden) de eerste keuze. Voor matige tot ernstige oncologische pijn zijn opioïden (zoals codeïne of morfine) de belangrijkste keuze. Andere behandelingen voor oncologische pijn omvatten antidepressiva, antihistaminica, anti-angst medicijnen, stimulerende middelen en amfetaminen, anticonvulsiva, steroïden en complementaire en alternatieve therapieën.

Vergeleken met medicatie, die gepaard gaat met bijwerkingen, biedt acupunctuur een veilige, kosteneffectieve en evidence-based  behandeling van oncologische pijn. 

De afgelopen jaren is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van acupunctuur bij de bestrijding van oncologische pijn. Acupunctuur kan met succes worden gebruikt om kankerpatiënten te behandelen voor symptoombestrijding. Daarbij zijn aan een acupunctuur behandeling ook lage risico’s verbonden. Het werkingsmechanisme waarmee acupunctuur in de behandeling van oncologische pijn voor pijnvermindering zorgt, wordt verondersteld vergelijkbaar te zijn met dat in de behandeling van andere pijnlijke aandoeningen, ongeacht of de pijn acuut of chronisch is. Lees hier meer over in het menu onder het kopje 'Pijn'.


Inhoudsopgave:

  1. Oncologische pijn