Beroepsvereniging NVA

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA), opgericht in 1977, is met ruim duizend leden de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland. De NVA is belangenbehartiger en dienstverlener voor haar leden. Daarnaast zet de vereniging zich in voor de erkenning van acupunctuur als geneeswijze.

Verder staat de NVA garant voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten. Naast de Statuten en reglementen is het Beroepsprofiel Acupuncturist NVA hierbij een belangrijke leidraad.

De kracht van de NVA is een open houding, zorgvuldige communicatie, gedegen informatievoorziening en een grote betrokkenheid. Dat dragen we uit naar elkaar en naar de buitenwereld.

Acupuncturist worden
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheid om acupuncturist te worden? Kijk eens in het Beroepsprofiel en op de pagina Onderwijs en Nascholing. Bellen naar het NVA-secretariaat kan elke werkdag van 9.00-12.00 uur. We informeren u graag.