Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Dianne Sommers

Dianne Sommers

Dianne Sommers is filosoof, acupuncturist, fysiotherapeut en studeerde klassiek Chinees aan het Sinologisch Instituut te Leiden. Ze schreef o.a. De Chinese fascinatie voor de geest (2007) met daarin een Nederlandse vertaling van de Neiye, een klassieke tekst over innerlijk werk en zelfcultivering.

Op het gebied van de acupunctuur publiceerde ze drie volumes over ‘Auriculo-therapie’ (2016), met een vierde deel onderweg. Naast het schrijverschap is ze als docent en spreker verbonden aan diverse instituten voor acupunctuur, filosofie en oosterse geneeswijzen.

Landen in dao

Van oudsher is overal ter wereld nagedacht over wie we zijn. Bij de Griekse tempel van Apollo waar de Pythia haar orakel uitsprak is te lezen gnothi seauton ofwel ‘ken uzelve’. Ook het Chinese denken kent veel interesse in de intrinsieke menselijke natuur. Hier is het focus echter niet gericht op diepe introspectie of zelfonderzoek, maar gaat het om ontwikkeling, om een proces van innerlijke cultivering. De mens loopt hierin een pad dat geen vast omschreven doelstellingen kent over hoe het zou moeten zijn. Hoe kan hier dan toch iets over gezegd worden?

Worden wie je werkelijk bent

In deze lezing volgen we de gedachten over de mens en zijn dao (weg, pad), zoals deze worden geschetst in de Laozi, Zhuangzi en Neiye. De visie die hieruit naar voren komt is juist voor de acupuncturist van grote relevantie, omdat ze haar grondslagen deelt met de Chinese geneeskunde. Ze vertelt over de mens, over zijn plaats in het grotere geheel en wat hij hier, in de wereld, nu eigenlijk komt doen. Ze verschaft inzicht in het mysterie van de weg en geeft aan hoe onze innerlijke natuur gevoed kan worden. En waardoor we uiteindelijk kunnen ‘landen in onszelf’ – kunnen worden wie we werkelijk zijn.