Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Praktijk Acupunctuur Cynthia Franken

Mijn praktijk bevindt zich binnen Gezondheidscentrum Goverwelle te Gouda. Het centrum biedt een scala aan disciplines en diensten, waarin het streven is zo goed mogelijk samen te werken ten behoeve van uw gezondheid en welbevinden. Een multi-disciplinaire benadering dus, waardoor uw gezondheidsprobleem, zo nodig, vanuit meerdere invalshoeken beoordeeld en behandeld kan worden. Ik werk daarbij onder anderen samen met huisartsen en fysiotherapeuten. Acupunctuur en de westerse geneeskunde blijken elkaar op deze manier heel goed aan te kunnen vullen, met als resultaat een optimale behandeling en begeleiding. Acupunctuur is een effectieve en veilige behandelmethode voor veel chronische maar ook acute aandoeningen. In mijn onderzoek en behandeling betrek ik, behalve puur lichamelijke, ook andere factoren, zoals de emotionele belasting en achtergrond die lichamelijke aandoeningen vaak met zich meebrengen. Ik nodig u dan ook van harte uit onze website eens door te nemen. Ook kunt u natuurlijk direct contact opnemen voor nadere informatie of het maken van een afspraak.

Ik werk met de volgende TCG-disciplines:

Op www.acupunctuurcynthiafranken.nl vindt u meer informatie over de praktijk en de overige behandeldisciplines.

Praktijkgegevens

Praktijk Acupunctuur Cynthia Franken
Mevr. C.T.M. Franken
Middenmolenplein 1
2807 GW Gouda