Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Acupunctuur in Het Parool

Acupunctuur in Het Parool

Opinie: ‘Alternatieve therapie kan bijdragen aan kostenbeheersing zorg’
Met die kop breekt de schrijver van dit opiniestuk, Kees Ruig uit Malden, een lans voor het inzetten van o.a. acupunctuur om de almaar stijgende zorgkosten in de hand te houden.

‘Acupunctuur heeft zijn nut in de duizend jaar van zijn bestaan wel bewezen en zou net als een aantal andere alternatieve behandelingen nadrukkelijker een rol mogen spelen in de discussie over het beheersen van de zorgkosten.’ Deze tekst staat onder bovenstaande acupunctuurfoto* en geeft goed de essentie van het opiniestuk weer.

Preventie
Het Parool
besteedde vorige maand aandacht aan gezonde voeding en gezonde levensstijl en aan preventie in de medische zorg om extra zorgkosten te voorkomen. Kees Ruig mist één aspect om tot lagere kosten te komen: acceptatie van de complementaire geneeskunde, die aanvullend op reguliere geneeskunde met goede resultaten kan worden ingezet.

Oorzaken achterstelling acupunctuur
Hij noemt een aantal oorzaken van de achterstelling van bijvoorbeeld acupunctuur.

  • Veel medici zien complementaire therapie nog steeds niet voor vol aan.
  • Zware lobby in Brussel en Den Haag van de farmaceutische industrie heeft geleid tot oneerlijke regelgeving die de toepassing van deze therapieën dwars zit.
  • De opstelling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat weigert buitenlandse onderzoeken te erkennen, wat allerlei zaken nodeloos vertraagt en tegenwerkt.

Zuinige zorgverzekeraars
Wij voegen daar graag aan toe dat ook de zuinige opstelling van de zorgverzekeraars de sector geen goed doet. De premie van de aanvullende pakketten is hoog, de vergoeding meestal niet heel ruim. Met name voor patiënten met een chronische aandoening komen de kosten voor complementaire behandelingen grotendeels voor eigen rekening en dat kan niet iedereen opbrengen. Met als gevolg toename van reguliere zorg en medicijngebruik en dus hogere kosten.

Actieve beroepsvereniging en acupuncturisten
Dit opiniestuk is ons uit het hart gegrepen. Aan de NVA en haar acupuncturisten zal het niet liggen om het nut van acupunctuur te benadrukken voor de gezondheidszorg in Nederland. Preventief, curatief, kostenbesparend!

BRON: Het Parool d.d. 4 maart 2022

* foto: GETTY IMAGES/EYEEM