Acupuncturisten & Cliënten aan het woord tijdens de Week van de acupunctuur 2023

Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Shelter 611 en het Utrechts Landschap

Wandelen of fietsen over een voormalige startbaan. Langs verscholen bunkers, voormalige munitieopslag en immense shelters, maar omgeven door groen. Dat kan alleen op Park Vliegbasis Soesterberg. Deze voormalige (militaire) vliegbasis opende in 2014, na 100 jaar beslotenheid, de hekken voor publiek. En is sinds 2017 het grootste natuurgebied van Utrechts Landschap.

Park vliegbasis Soesterberg, een schatkamer vol verrassingen

Ruim baan voor de veldleeuwerik

In het schrale grasland langs de landingsbaan broeden ruim 200 paartjes van de beschermde veldleeuwerik. Tussen 15 maart en 15 augustus is het broed-gebied afgesloten voor publiek.

Shelter 611 en het Utrechts Landschap

Zo krijgt de veldleeuwerik alle ruimte om te flirten, te nestelen en wel drie legsels groot te brengen. Dat kan omdat de jongen in circa 18 dagen vliegvlug zijn.
Rond half augustus stopt het voeden van de laatste jongen en trekken de vogels naar het zuiden. 

Behalve schraal grasland bestaat Soesterberg uit een mozaïek van goed ontwikkeld bos en heide. Het bos is een thuis voor houtsnippen, haviken, buizerds en zeldzame paddenstoelen. Ook de zandhagedis en levendbarende hagedis komen op de voormalige vliegbasis voor, en er leven reeën, dassen, bunzings en boommarters.

Explosief gebied...
Het gebied is een schatkamer van natuur én van militair erfgoed. Een uitgestrekt landschap, vol verhalen en tastbare herinneringen aan de Koude Oorlog. Hier hebben dappere pioniers vliegexperimenten uitgevoerd in de absolute begintijd van de Nederlandse Luchtvaart en het is de bakermat van de Koninklijke Luchtmacht. De uitdrukkelijke waarschuwing om op wegen en paden te blijven is niet voor niets: er zijn niet-gesprongen explosieven aanwezig.

Shelter 611 en het Utrechts Landschap

Shelter 611 is één van de vele
shelters die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Als hoofdkwartier van het Utrechts Landschap, als atelierruimte voor kunstenaars, als locatie voor feesten
en bedrijfsbijeenkomsten.

Park Vliegbasis Soesterberg is te voet of op de fiets te verkennen. Er is een unieke route langs bordjes met QR-codes, die toegang geven tot interessante achtergrondinformatie. Onderdeel van het park is Landgoed De Paltz, met beukenlanen, zichtassen, waterpartijen en nog meer klassiekers uit de landschapsarchitectuur van de 19e eeuw.

Shelter 611 en het Utrechts Landschap