Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Acupunctuur en Chinese kruiden in Nederland: veilig en vertrouwd

Acupunctuur en Chinese kruiden in Nederland: veilig en vertrouwd

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur is een solide beroepsvereniging van goed opgeleide therapeuten. De opleidingseisen van de NVA en de interne regelgeving met betrekking tot ethiek, hygiëne en klacht- en tuchtrecht zorgen ervoor, dat de patiënt bij een NVA-acupuncturist in betrouwbare handen is.

NVA-leden bieden gedegen TCG*-behandelmethoden, waarvan de effectiviteit in de praktijk en in onderzoekstrajecten is komen vast te staan. Zelfs zodanig dat acupunctuur in steeds meer richtlijnen en aanbevelingen genoemd wordt, ook in de reguliere zorg.
* TCG: Traditionele Chinese Geneeskunde

Acupunctuur bij kanker
Dit geldt bijvoorbeeld voor acupunctuur bij kanker. Let wel, NVA acupuncturisten bieden deze patiënten ondersteunende zorg, zodat de levenskwaliteit verbetert. Acupunctuur kan het verschil maken bij de bijwerkingen van chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie en bestraling. Denk hierbij aan vermoeidheid, misselijkheid, huidklachten, gevoelloosheid in handen en voeten, smaakverlies, overgangsklachten en concentratieverlies.

Het is verheugend dat steeds meer oncologen de patiënt attent maken op acupunctuur. Open communicatie tussen arts en patiënt over de inzet van complementaire zorg is hard nodig. Dat acupunctuur in steeds meer (reguliere) richtlijnen wordt genoemd maakt dat makkelijker.

Chinese kruiden bij kanker
Ook (Chinese) kruiden kunnen worden ingezet om bijwerkingen tegen te gaan, waarbij extra aandacht nodig is om interactie van de kruiden met de toegepaste therapie te voorkomen. Wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar de werkzaam-heid van kruidencombinaties tegen kanker. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat veel reguliere geneesmiddelen hun oorsprong hebben in substanties uit het planten- of dierenrijk. Net als in reguliere trajecten gaat men bij deze onderzoeken niet over één nacht ijs.

Regelgeving
De Chinese kruiden waar wij in Nederland mee werken zijn allen op kwaliteit en inhoudsstoffen gekeurd. Producten met bestanddelen van bedreigde dieren of planten zijn al jaren verboden op de Europese markt en worden door NVA-acupuncturisten niet gebruikt. Zij gebruiken alleen kruiden met door Europa goedgekeurde bestanddelen en staan garant voor goede, verantwoorde zorg!

WHO-richtlijnen
Sinds 1979 heeft de WHO (World Health Organisation) oog voor de effectiviteit en toepasbaarheid van acupunctuur. Ze publiceerde een overzicht met aandoeningen die in meer of mindere mate goed reageren op acupunctuur. Sindsdien zijn meer onderzoeken en reviews hierover verschenen. Zie hiervoor het Kenniscentrum.

De afgelopen vijftien jaar heeft de WHO in samenwerking met T(C)G-partijen wereldwijd gewerkt aan een zekere standaardisering van de diagnostiekmethoden in de ICD-11. Hiermee zouden de toepassingen en de effectiviteit van traditionele geneeskunde beter in kaart gebracht, met elkaar vergeleken en openbaar gemaakt kunnen worden.