Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Acupunctuur en verschillen tussen mannen en vrouwen

Acupunctuur en verschillen tussen mannen en vrouwen

Dat mannen en vrouwen verschillend zijn, daar is iedereen het wel over eens. Ook binnen de gezondheidszorg komt er steeds meer aandacht voor deze verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat is noodzakelijk, omdat het meeste onderzoek gebaseerd is op hoe een mannenlichaam functioneert, terwijl eenzelfde klacht bij vrouwen een hele andere uitingsvorm kan hebben. Ook reageren vrouwen en mannen soms heel anders op bepaalde medicijnen.

Hormonen

Het duidelijkste lichamelijke verschil tussen mannen en vrouwen is uiteraard het feit dat vrouwen zwanger kunnen worden. Door hun maandelijkse cyclus hebben vrouwen een wezenlijk andere hormoonhuishouding dan mannen. De grote rol die de hormooncyclus speelt in een vrouwenlichaam zorgt ervoor dat het lichamelijke en emotionele functioneren van vrouwen er flink door kan worden beïnvloed. Denk aan de uiteenlopende klachten die kunnen optreden rondom menstruatie, zwangerschap en overgang. Klachten waarvan de invloed niet altijd of te weinig wordt onderkend door artsen. Of waarvan soms ten onrechte wordt gezegd dat ze er nu eenmaal bij horen. Door de hormooncyclus van de vrouw kunnen ook grote verschillen optreden in haar energieniveau. Bij mannen is het energieniveau meestal gelijkmatiger.

Hartfalen 

Maar er is meer aan de hand. Bij vrouwen ontwikkeld en uit hartfalen zich bijvoorbeeld anders dan bij mannen en hartfalen wordt vaak niet herkend. Slagaderverkalking blijkt zich bij vrouwen ook anders te ontwikkelen dan bij mannen. Migraine komt bij vrouwen vele malen vaker voor dan bij mannen. En behalve dat sommige medicijnen niet werken bij vrouwen, blijken zij ook vaker last te hebben van de bijwerkingen ervan. Kortom: er is nog een wereld te winnen als het gaat om onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van gezondheid en zorg.

Acupunctuur, een individuele én holistische benadering

In de Traditionele Chinese Geneeskunde, waar acupunctuur onder valt, staan in de benadering van klachten twee dingen centraal: de gerichtheid op het individu (in de gezondheidszorg personalized medicine genoemd) én de holistische benadering. Dit laatste houdt in dat een acupuncturist bij het stellen van een diagnose altijd kijkt naar de mens in zijn geheel en zijn omgeving in plaats van alleen naar de klacht. Dit maakt dat een behandelwijze als acupunctuur uitermate geschikt is bij gezondheidsklachten die samenhangen met het man- of vrouw-zijn.

Acupunctuur helpt

Zo kan het verloop van de menstruatiecyclus en daarbij optredend gedrag bij een vrouw de acupuncturist een schat aan informatie geven. Hij kan daardoor op het spoor komen van de onderliggende oorzaak van klachten die in eerste instantie niks met elkaar te maken lijken te hebben. Deze benadering, waarin de acupuncturist op zoek gaat naar de samenhang tussen verschillende klachten, wordt ook toegepast bij klachten van mannen, waarbij de acupuncturist ook aandacht zal besteden aan de emotionele achtergrond van de klacht.

Tijd voor jou

Ieder mens, man of vrouw, is uniek. De acupuncturist neemt de tijd voor jou en zoekt samen met jou naar de juiste aanpak van jouw klachten. Neem contact op en laat je informeren.

Kies voor een NVA-acupuncturist in jouw buurt