Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Bezorgdheid en goede moed

Bezorgdheid en goede moed

26/12/2019 geplaatst in Actualiteit

In zijn blog van 22 december jl. spreekt NVA-lid Willem Pinksterboer zijn bezorgdheid uit over de dalende vergoedingen voor alternatieve zorg vanuit de aanvullende verzekeringen. Daarmee dreigt deze zorg voor patiënten met een smalle beurs steeds slechter bereikbaar te worden. Bovendien worden de totale zorgkosten er alleen maar hoger door.

Pinksterboer benoemt de sterke kanten van het alternatieve veld en de punten waar de komende tijd aan gewerkt zou moeten worden om het tij te keren. Uit de reacties op zijn Facebook-pagina blijkt dat meer mensen over deze materie nadenken en er een mening over hebben.

Samenwerking
Hij vindt het belangrijk dat wij duidelijk en overtuigend aan de buitenwereld, de zorgverzekeraars, de overheid, de reguliere zorg laten zien wat onze waarde is en wat onze uitgangspunten zijn. Het mooie is dat ook in de reguliere zorg steeds meer belangstelling is voor een meer systemische of holistische benadering. Het complementaire veld heeft bovendien met zijn grote patiënttevredenheid en kosteneffectiviteit belangrijke troeven in handen, zegt hij.

Samenwerking is belangrijk om een overzichtelijk, lees minder versnipperd, beeld te laten zien van het alternatieve veld. De KAB-koepel, waarvan de NVA een van de oprichters is, spant zich al jaren hiervoor in en werkt steeds meer samen met de RBCZ, de koepel die Willem noemt in zijn blog. In oktober organiseerden RBCZ en KAB nog een interessant symposium over kwaliteit in de complementaire zorg. Helaas kwamen de uitgenodigde zorgverzekeraars grotendeels niet opdagen.

Kwaliteit
Belangrijke aspecten voor de NVA zijn, al decennia lang, het bevorderen van kwaliteit en veiligheid, van ethisch en professioneel handelen, het stimuleren van hoogwaardige opleidingen en nascholing, en het voldoen aan wetgeving met betrekking tot werken in de gezondheidszorg, klachtenprocedure, privacy enzovoort. Daarnaast zoeken wij samenwerking, zowel in onze ‘eigen’ hoek als in de reguliere zorg.

Maar er blijft dus werk aan de winkel. De willekeur van de zorgverzekeraars in het uitsluiten van zinvolle therapieën, uitgevoerd door goed opgeleide therapeuten en artsen, spreekt boekdelen. Daarom is het zo belangrijk dat denkers en doeners in onze vereniging bereid zijn zich uit te spreken en hun schouders er onder te zetten, in het belang van onze beroepsgroep, maar vooral van de mensen die onze zorg hard nodig hebben! Vol goede moed het nieuwe jaar in dus!

Lees hier het blog van Willem Pinksterboer.