Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Geen rugpijn meer dankzij acupunctuur

Geen rugpijn meer dankzij acupunctuur

17/09/2017 

We horen het best vaak: artsen en therapeuten die sceptisch of soms ronduit afwijzend staan tegenover acupunctuur terwijl hun patiënten, vaak ten einde raad, toch naar een acupuncturist gaan en er ongelooflijk veel baat bij hebben en daar vervolgens amper over durven te praten. Ze houden hun mond tegen de arts want die wil er toch niks van weten en ze houden hun mond tegen de mensen in hun omgeving want die vinden acupunctuur 'vaag' of 'alternatief'

Gelukkig vond Ingrid haar weg naar het blad Vriendin en vertelde haar verhaal wel: 'Acupunctuur heeft mij uit een diep dal gehaald'. Acupunctuur kan zoveel betekenen voor mensen met pijn. Hoe dat op fysiek niveau werkt, wordt in het artikel uitgelegd op de derde pagina. Wij zouden het net wat anders formuleren en wel zo:

Wat zou het goed zijn als het sfeertje van 'vaag' en 'alternatief' en 'niet bewezen' rondom acupunctuur zou verdwijnen. Het is een behandelwijze die haar bestaansrecht al lang en breed heeft bewezen, getuige de vele, vele positieve ervaringen van patiënten en het inmiddels ruim voorhanden wetenschappelijk bewijs. Hiervoor verwijzen wij naar het Kenniscentrum, zie hieronder. Laten we dat positieve verhaal vooral blijven vertellen! Tegen iedereen die het horen wil. En - misschien beter nog - tegen iedereen die het liever niet horen wil.