Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Kritiek op alternatief valt slecht

Kritiek op alternatief valt slecht

09/10/2017 

'Stuitend ongenuanceerd', 'nieuwe spreekbuis van de Vereniging tegen de Kwakzalverij'

Bovenstaand wat commentaren die wij aantroffen op de Facebook-pagina van het tv-programma Zondag met Lubach, naar aanleiding van de uitzending van gisteravond waarin Lubach de alternatieve geneeswijzen als 'onbewezen ideetjes belachelijk maakt. De ongefundeerde manier waarop hij dat doet is, zelfs voor een satirisch programma, inderdaad stuitend. Ook gaat het voorbij aan wat zijn eigenlijke boodschap lijkt ze zijn: breng een scheiding aan tussen alternatieve en reguliere zorg binnen de zorgverzekering zodat niemand wordt gedwongen te betalen voor behandelingen die niet werken (lees: alternatieve geneeswijzen).

Nu zijn wij voorstander van een kritische blik op geneeswijzen en zien wij graag dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Dat moet echter wel op deugdelijke en goed beargumenteerde gronden gebeuren. Wat dan ook veel onbegrip oproept, is de manier waarop Lubach alles uit het alternatieve veld over één kam scheert; van reïncarnatietherapie tot acupunctuur, hij doet alles af als onbewezen ideetjes. Goed ingelicht is hij duidelijk niet want voor de werking van acupunctuur bestaat inmiddels veel wetenschappelijke bewijs. Kijk eens op het Nederlands Kenniscentrum voor Acupunctuur.

Maar ook zijn suggestie dat alternatieve genezers zonder uitzondering slecht opgeleide kwakzalvers zijn, valt slecht. Dat acupuncturisten aangesloten bij de NVA op westers medisch gebied minimaal op hbo-niveau zijn opgeleid, is de redactie van het programma kennelijk ontgaan.

Om duidelijk te maken dat een dergelijke benadering van alternatieve
geneeswijzen echt niet meer kan, willen we gebruikmaken van de kracht
van social media en u vragen, indien u positieve ervaringen heeft met
acupunctuur en deze complementaire geneeswijze een warm hart toedraagt,
te reageren op de Facebook-pagina van het programma. Daar wordt al
massaal kritisch gereageerd. Het publiek lijkt genoeg te krijgen van de
eendimensionale kritiek op alternatieve geneeswijzen.

Om deze golf van tegengeluid te laten groeien, willen wij u vragen mee te doen en uw reactie te plaatsen op de facebookpagina van Zondag met Lubach.