Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Verschillen tussen man en vrouw

Verschillen tussen man en vrouw

Wonderlijk toch, hoe zaken soms samenvallen. Toeval? Op het moment dat onze folder man/vrouw klaar is, verschijnt in De Volkskrant een artikel over een bepaald type hartinfarct dat relatief vaak bij vrouwen voorkomt en waarvan de behandeling te wensen overlaat omdat artsen de symptomen niet herkennen en medicijnen voorschrijven die niet blijken te werken. Een van de belangrijke bevindingen uit het artikel is dat vrouwen anders reageren op stress dan mannen en dat dat voor gezondheidsklachten kan zorgen die niet worden begrepen door artsen.

Onze gezondheidszorg is grotendeels gebaseerd op de kennis die we hebben over hoe een mannenlichaam werkt en dat is anders dan hoe een vrouwenlichaam functioneert. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de verschillen tussen man en vrouw (en tussen mensen in het algemeen) als het gaat om gezondheid, zoals ook blijkt uit de publicatie van het Volkskrant-artikel.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde is van oudsher veel aandacht voor de verschillen tussen man en vrouw. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat geen mens hetzelfde is en ieder mens een behandeling op maat nodig heeft. Het verschil tussen man en vrouw is daarbij een wezenlijk aspect. In onze nieuwe folder man/vrouw lees je er alles over!