Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Vrouwen zijn anders dan mannen

Vrouwen zijn anders dan mannen

23/08/2019 geplaatst in Actualiteit

Dat is geen nieuws, zou je denken. Toch is het de uitkomst van een groot en uniek internationaal onderzoek onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen, dat vandaag is verschenen in het wetenschappelijk toptijdschrift The Lancet. Daarbij gaat het om verschil in reageren op medicijnen tussen mannen en vrouwen.

Witte-mannen-richtlijnen
In dat onderzoek is gekeken naar de invloed van sekseverschillen bij het gebruik van medicijnen tegen hartfalen. Richtlijnen voor toepassing van medicatie zijn gebaseerd op grote onderzoeken, waaraan vooral witte mannen hebben meegedaan. Maar de stofwisseling van vrouwen werkt anders en ze zijn doorgaans kleiner en lichter. Vrouwen blijken vaak aan de helft van de medicatie voldoende te hebben. De voorgeschreven (mannen-) dosis geeft vooral veel bijwerkingen.

Vrouwelijke aandacht
Bernadet Santema, de hoofdauteur van de studie in The Lancet, zegt dat er onder artsen langzamerhand wel meer bekendheid is met de rol van sekseverschillen bij de behandeling van allerlei aandoeningen, maar dat er nog veel veranderen moet. Dat er meer vrouwelijke geneeskundestudenten en arts-onderzoekers zijn gaat helpen, maar het is een geleidelijk proces.

Acupunctuur voor M/V - al eeuwen personalized medicine
Bij de Landelijke Publieksdag Gezondheidszorg aan het VU Medisch Centrum, publiceerde de NVA in 2016 een informatiefolder over ditzelfde onderwerp. Voor een acupuncturist is het normaal om te kijken naar de verschillen tussen mensen en man of vrouw. Aandacht voor leefstijl, voeding, en geestelijk welzijn is vast onderdeel van onze dagelijkse praktijk.

Onderzoeken behorend bij deze folder kunt u hieronder vinden.