Checklist

Checklist
*Er is een checklist gemaakt waarmee u in maximaal 5 stappen kunt kijken
of u aan de voorwaarden m.b.t. de gevolgde scholingen voor het
lidmaatschap voldoet en of er andere voorwaarden aan verbonden zijn.

  • Stap 1: Voorwaarden m.b.t. de acupunctuuropleiding
  • Stap 2: Voorwaarden m.b.t. de vooropleiding
  • Stap 3: Vragen over werkervaring indien u al praktiseert
  • Stap 4: Informatie over de 'Instapvisitatie' indien u al praktiseert
  • Stap 5: Nascholingsverplichting vóór toelating lidmaatschap

Aan het einde van stap 5 komt u uit bij de pagina 'Aanmelden lidmaatschap'.

Wij nodigen u van harte uit de check te doen!

Naar Stap 1: Check of u voldoet aan de voorwaarden m.b.t. de acupunctuuropleiding.