Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Lid worden met een MBK-diploma

Om tot de NVA toegelaten te kunnen worden met een diploma MBK van 40+ ECTS dient men een bijscholingsprogramma te volgen om alsnog te voldoen aan de (minimale) NVA-eisen m.b.t. de medische vooropleiding. Voor deze bijscholing krijg je ruim de tijd: de gehele eerste (nascholings-)registratieperiode van 3 jaar, die start op 1 juni na ingangsdatum van het praktiserend lidmaatschap.

Het bijscholingsprogramma bestaat uit twee delen:

Deel 1 (WM-B): Aanvullende kennis van Westers medische basisvakken: anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie en hun toepassing binnen de reguliere medische praktijk.

Deel 2 (WM-C): Beroepsondersteunende vaardigheden zoals: therapeutische vaardigheden, ethiek en communicatie binnen de reguliere zorg.

Hoeveel dagen bijscholen?
Wie wordt toegelaten met een 40+MBK-diploma dient 5 WM-B dagen te volgen.
Het aantal te volgen WM-C dagen is maximaal 7,5 en is afhankelijk van de werkervaring. Dat klinkt misschien als veel, maar dat valt mee. Lees hieronder hoe dat zit.

Zes dagen tellen dubbel
Een deel van deze WM-B en WM-C dagen telt gewoon mee voor de verplichte WM-nascholing, zoals die voor alle NVA-leden geldt. In de eerste registratieperiode van het praktiserend lidmaatschap worden er 3 daarvoor geregistreerd en er mogen 3 dagen worden meegenomen naar de volgende periode. Dus 6 WM-dagen moet je sowieso doen als je praktiserend lid bent.
In elke registratieperiode van 3 jaar dienen bovendien 6 vakinhoudelijke dagen te worden gevolgd. Vergeleken met andere beroepsverenigingen heeft de NVA een relatief lichte nascholingsverplichting. En wat blijkt? Ons vak nodigt uit om je te blijven verdiepen in de materie; nascholen blijft leuk!

Wat zijn dat voor dagen, WM-B en WM-C?
Deze worden op dit moment aangeboden door TCM Academie Nederland (TCMA), Academie Qing-Bai en Shenzhou Open University of TCM. Ook andere opleiders zijn uitgenodigd deze dagen aan te bieden.
Er zijn dus meer dagen in voorbereiding, maar kijk hieronder vast naar het huidige bijscholingsaanbod.

Kom je er niet uit? Het NVA-secretariaat helpt je graag op weg.