Acupuncturisten & Cliënten aan het woord tijdens de Week van de acupunctuur 2023

Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Aantal behaalde MBK-ECTS optellen

U heeft een eerder behaald MBK-diploma moeten opfrissen in verband met eisen van zorgverzekeraars. U mag de oorspronkelijke MBK en de opfris-MBK niet bij elkaar optellen om te komen tot voldoende ECTS. De MBK met de meeste ECTS telt.