Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Nascholingsverplichting NVA-lid

Nascholing is scholing voor alle NVA-leden die de op de vooropleiding of
acupunctuuropleiding opgedane kennis, kunde en attitude aanvult,
uitbreidt en verdiept.

Aantal nascholingsdagen
De nascholingsverplichting voor praktiserende leden bedraagt in totaal 9 dagen per registratieperiode van 3 jaar. 

Inhoud van de nascholingsdagen
6 dagen dienen betrekking te hebben op de vakinhoudelijke aspecten:
Acupunctuur TCG en Kruidengeneeskunde.
3 dagen dienen betrekking te hebben op westerse geneeskunde.

Type nascholingen
Voor registratie van een vakinhoudelijke nascholing komen in aanmerking: Nascholingsdag; Docentdag; Congresdag; Buitenlandse dag.

Accreditatie door afdeling Nascholing
Vindt een nascholing plaats in Nederland (of net over de grens) dan loopt de accreditatieaanvraag uitsluitend tussen afdeling Nascholing en het nascholings-instituut waarmee de NVA een nascholingscontract heeft afgesloten. Voor WM-dagen kunnen afwijkende regels gelden, te vinden op de ledenwebsite.

Aanvraag buitenlandse nascholing
Buitenlandse nascholing kan individueel door een lid aangevraagd worden bij de afdeling. De aanvraag, met alle relevante informatie, dient ruim voor aanvang van de cursus ingediend te zijn. Goedgekeurde buitenlandse nascholing is zichtbaar bij het cursusaanbod op het ledengedeelte van onze website en in de Huang Ti.

Alleen vooraf geaccrediteerde nascholingen worden geregistreerd.