Soorten lidmaatschap

De vereniging kent drie soorten lidmaatschap met specifieke rechten en eisen:

Tussentijds opzeggen?
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan daarom niet tussentijds opgezegd worden. Wel is in een lopend jaar overschrijving mogelijk tussen de verschillende lidmaatschappen.

KAB, ETCMA en WFAS
Leden van de NVA zijn via het lidmaatschap aangesloten bij de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) en de internationale koepel European TCM Association  (ETCMA). De NVA is tevens aangesloten bij de World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies (WFAS).