Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Buitengewoon lidmaatschap

Het buitengewoon lidmaatschap (in Nederland of in het buitenland) is bedoeld voor acupuncturisten die aan alle toelatings- en opleidingseisen voldoen, maar (nog) geen praktijk voeren of hun praktijkuitoefening (tijdelijk) hebben beëindigd.

Als buitengewoon lid heb je recht op het volgende:

  • het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering en je hebt stemrecht
  • het verenigingsblad de Huang Ti. Deze ontvang je vier keer per jaar
  • de Startersgids voor het (her-)opstarten van de praktijk
  • het beroepsprofiel NVA-acupuncturisten

Sanctiemaatregel
Het buitengewoon lidmaatschap kan tevens door de NVA worden opgelegd bij het niet hebben voldaan aan (bijvoorbeeld) de nascholingsverplichting. De behandelingen worden dan niet meer vergoed door zorgverzekeraars.