Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Buitengewoon lidmaatschap

Het buitengewoon lidmaatschap (in Nederland of in het buitenland) is bedoeld voor acupuncturisten die aan alle toelatings- en opleidingseisen voldoen maar (nog) geen praktijk voeren of hun praktijkuitoefening(tijdelijk) hebben beëindigd.

Als buitengewoon lid hebt u recht op het volgende:

  • het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering en u heeft stemrecht
  • het verenigingsblad de Huang Ti. Deze ontvangt u vier keer per jaar
  • de Startersgids voor het (her) opstarten van de praktijk
  • het beroepsprofiel NVA-acupuncturisten

Sanctiemaatregel
Het buitengewoon lidmaatschap kan tevens door de NVA worden opgelegd bij het niet hebben voldaan aan (bijvoorbeeld) de nascholingsverplichting. De behandelingen worden dan niet meer vergoed door zorgverzekeraars.