Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Aspirant lidmaatschap

Het aspirant lidmaatschap is bedoeld voor mensen die studeren aan een van de door de NVA erkende acupunctuuropleidingen. Het kan zijn dat men al voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan de vooropleiding of dat de westers medische basisopleiding (MBK) nog gevolgd moet worden.

Na het succesvol afronden van de acupunctuurstudie en/of de westers medische opleiding wordt op uw verzoek het aspirant lidmaatschap overgeschreven naar het praktiserend lidmaatschap. Ook kan het  aspirant lidmaatschap tijdelijk worden overgeschreven naar het buitengewoon lidmaatschap indien er door omstandigheden nog geen praktijk wordt gestart.

Waarom al lid worden terwijl u nog studeert?
De aanmeldingsprocedure voor het NVA-lidmaatschap kan enkele maanden in beslag nemen. Bent u al aspirant lid dan kan na het behalen van uw diploma uw aspirant lidmaatschap binnen een maand omgezet zijn naar het praktiserend lidmaatschap. Uw behandelingen komen dan direct in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars.

Tegelijkertijd kunt u een collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering afsluiten, zodat u vanaf de eerste dag van het praktiserend lidmaatschap veilig aan het werk kunt. Laat de diploma-uitreiking nog even op zich wachten, dan stuurt u het bewijs van slagen in, dat u van de opleiding ontvangt.

Ander voordeel: tijdens uw studie raakt u al geïnformeerd over praktische zaken doordat u alle ledeninformatie ontvangt.

Als aspirant lid hebt u recht op het volgende:

  • het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering maar u heeft geen stemrecht
  • het verenigingsblad Huang Ti. Deze ontvangt u vier keer per jaar
  •  de Startersgids, voor het (her) opstarten van de praktijk
  • het beroepsprofiel NVA-acupuncturisten
  • toegang tot het ledengedeelte van de NVA-website

Onder 'Toelatingsvoorwaarden' kunt u stap voor stap ontdekken of u voldoet aan de voorwaarden.