Praktiserend lidmaatschap

Het praktiserend lidmaatschap is bedoeld voor acupuncturisten die voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld aan de vooropleiding en de acupunctuuropleiding en die conform het beroepsprofiel, de reglementen en adviezen van de NVA de acupunctuurpraktijk uitoefenen.

Als praktiserend lid hebt u, net als aspirant en buitengewone leden, recht op het volgende. U ontvangt:

 • het verenigingsblad Huang Ti. Deze ontvangt u vier keer per jaar.
 • het beroepsprofiel NVA-acupuncturisten
 • toegang tot het ledengedeelte van de NVA-website

En bovendien heeft u recht op het volgende:

 • het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering en u heeft stemrecht
 • gebruik van het NVA-logo voor drukwerk en/of op uw website
 • aansluiting bij de collectieve verzekering via de VvAA
 • behandelvergoeding van de vergoedende zorgverzekeraars
 • vermelding van uw praktijkgegevens op de NVA-website
 • het gebruikmaken van de automatische incassoregeling contributie
 • vijf informatiepakketten voor (huis)artsen (aan te vragen bij het secretariaat)
 • een raamsticker zodat u herkenbaar bent als NVA acupuncturist
 • om een herkenningsschild te kopen met uw persoonlijke gegevens
 •  het kopen van de NVA-brochure en voorlichtingsfolders
 •  voor de brochure en folders kunt u een presentatie-rekje/carrousel kopen
 • het lenen van een NVA banner voor aankleding van een beursstand  tegen een borg van € 50
 • u bent via het lidmaatschap automatisch aangesloten bij:
  - de Geschilleninstantie St. Zorggeschil
  - de Koepel Alternatieve Behandelwijzen, de KAB
  - de internationale koepel European TCM Association, de ETCMA
  - de World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies, de WFAS

Voorbeeld van een raamsticker

Het herkenningsschild bestaat uit een perspex onderbord en een perspex naambordje.

Voor het onderste vlak kan gekozen worden uit een van de vijf NVA huisstijl kleuren.

Als de praktijkuitoefening (tijdelijk) wordt beëindigd of als u (voor een bepaalde periode) naar het buitenland vertrekt, kan het praktiserend lidmaatschap worden omgezet naar het buitengewoon lidmaatschap. U mag dan bovenstaand herkenningsschild en/of de raamsticker niet meer gebruiken.