Contributiekosten

De contributie wordt jaarlijks in april vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Afhankelijk van de begroting kan indexering plaatsvinden. 

De contributie 2021 is vastgesteld voor:

  • Aspirant lidmaatschap € 80,-
  • Praktiserend lidmaatschap € 495,-
  • Buitengewoon lidmaatschap € 212,-

Starterskorting
Heeft u uw meest recente diploma, nodig voor toelating, onlangs behaald en u gaat een praktijk beginnen, dan komt u in aanmerking voor starterskorting. Het eerste lidmaatschapsjaar bedraagt de korting 50% en het tweede lidmaatschapsjaar 25%. Vanaf het derde jaar wordt de volledige contributie betaald.

Geen dubbele contributiekosten
Bent u lid van een andere beroepsorganisatie en stapt u over naar de NVA, dan betaalt u in het lopende jaar, in plaats van contributie, € 50,- voor administratiekosten.