Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Contributiekosten

De contributie wordt jaarlijks in april vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Afhankelijk van de begroting kan indexering plaatsvinden. 

Geen dubbele contributiekosten
Bent u lid van een andere beroepsorganisatie en stapt u over naar de NVA, dan betaalt u in het lopende jaar, in plaats van contributie, € 55,- voor administratiekosten.

De contributie 2023 is vastgesteld voor:

  • Aspirant lidmaatschap € 82,-
  • Praktiserend lidmaatschap € 505,-
  • Buitengewoon lidmaatschap € 216,-
  • Senior lidmaatschap € 82,-

Starterskorting
Heeft u uw meest recente diploma, nodig voor toelating, onlangs behaald en u gaat een praktijk beginnen, dan komt u in aanmerking voor starterskorting. Het eerste lidmaatschapsjaar (d.w.z. de eerste 12 maanden) bedraagt de korting 50% en het tweede lidmaatschapsjaar (d.w.z. de tweede 12 maanden) 25%. Na 24 maanden bent u de volledige contributie verschuldigd.