Enkele rekenvoorbeelden

Naast het bijscholingsprogramma voor toelating dient u ook te voldoen aan de reguliere nascholingsverplichting. De nascholingsverplichting bestaat uit 6 vakinhoudelijke en 3 westers medische (WM) dagen.  Echter, voor het laten registreren van de WM dagen uit de nascholingsverplichting mag u de WM dagen van uw bijscholing gebruiken.

Hieronder vindt u enkele rekenvoorbeelden van bijscholing en nascholing. 

Net afgestudeerd 
U komt rechtstreeks van de acupunctuuropleiding en wordt praktiserend lid per 1 januari 2023; uw nascholingsperiode begint dan op 1 juni 2023 en loopt tot 1 juni 2026. In die periode moet u 6 dagen vakinhoudelijke nascholing volgen, naast het bijscholingsprogramma. De 3 dagen WM nascholing hoeft u niet apart te volgen, maar vult u in door 5 dagen WM-B en daarnaast 7 dagen WM-C. Totaal volgt u in bijna 4 jaar: 6 + 5 + 7 =18 dagen. Hiervan kunt u bovendien 3 dagen WM meenemen naar de periode 2026-2029. In die volgende periode dient u dan alleen opnieuw 6 dagen vakinhoudelijk te volgen.

U werkt al als acupuncturist
U stapt over van een andere vereniging en heeft meer dan 5 jaar werkervaring (waarvan de laatste twee jaar gemiddeld minimaal 312 patiëntcontacturen per jaar); u wordt lid op 1 januari 2023; uw nascholingsperiode begint dan op 1 juni 2023 en loopt tot 1 juni 2026. In die periode moet u 6 dagen vakinhoudelijke nascholing volgen, naast het bijscholingsprogramma. De 3 dagen WM nascholing hoeft u niet apart te volgen, maar vult u in door 5 dagen WM-B. Totaal volgt u in 3½ jaar: 6 + 5 = 11 dagen. Hiervan kunt u bovendien 3 dagen WM meenemen naar de periode 2026-2029. In die volgende periode dient u dan opnieuw 6 dagen vakinhoudelijk te volgen.

voorbeeld 1 en voorbeeld 2 zijn de twee uiterste voorbeelden
Als u overstapt en minder dan 5 jaar werkervaring heeft ligt het te volgen aantal dagen in de eerste periode tussen 11 en 18 dagen, waarvan u 3 dagen als WM-dagen kunt meenemen naar de volgende periode. Daarnaast bestaat altijd de verplichting tot 6 dagen vakinhoudelijke nascholing per periode.