Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Enkele rekenvoorbeelden

Naast het bijscholingsprogramma voor toelating dien je ook te voldoen aan de reguliere nascholingsverplichting. De nascholingsverplichting bestaat uit 6 vakinhoudelijke en 3 westers medische (WM) dagen. Echter, voor het laten registreren van de WM dagen uit de nascholingsverplichting mag je de WM dagen van jouw bijscholing gebruiken.

Hieronder vind je enkele rekenvoorbeelden van bijscholing en nascholing. 

Net afgestudeerd 
Je komt rechtstreeks van de acupunctuuropleiding en wordt praktiserend lid per 1 januari 2023; jouw nascholingsperiode begint dan op 1 juni 2023 en loopt tot 1 juni 2026. In die periode moet je 6 dagen vakinhoudelijke nascholing volgen, naast het bijscholingsprogramma. De 3 dagen WM nascholing hoef je niet apart te volgen, maar vul je  in door 5 dagen WM-B en daarnaast 7,5 dagen WM-C. Totaal volg je in bijna 4 jaar: 6 + 5 + 7,5 =18,5 dagen. Hiervan kun je bovendien 3 dagen WM meenemen naar de periode 2026-2029. In die volgende periode dien je dan alleen opnieuw 6 dagen vakinhoudelijk te volgen.

Je werkt al als acupuncturist
Je stapt over van een andere vereniging en hebt meer dan 5 jaar werkervaring (waarvan de laatste twee jaar gemiddeld minimaal 312 patiëntcontacturen per jaar); je wordt lid op 1 januari 2023; jouw nascholingsperiode begint dan op 1 juni 2023 en loopt tot 1 juni 2026. In die periode moet je 6 dagen vakinhoudelijke nascholing volgen, naast het bijscholingsprogramma. De 3 dagen WM nascholing hoef je niet apart te volgen, maar vul je in door 5 dagen WM-B. Totaal volg je in bijna 4 jaar: 6 + 5 = 11 dagen. Hiervan kun je  bovendien 3 dagen WM meenemen naar de periode 2026-2029. In die volgende periode dien je dan opnieuw 6 dagen vakinhoudelijk te volgen.

Voorbeeld 1 en voorbeeld 2 zijn de twee uiterste voorbeelden
Als je overstapt en minder dan 5 jaar werkervaring hebt, ligt het te volgen aantal dagen in de eerste periode tussen 11 en 18 dagen, waarvan je 3 dagen als WM-dagen kunt meenemen naar de volgende periode. Daarnaast bestaat altijd de verplichting tot 6 dagen vakinhoudelijke nascholing per periode.