Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Mijn MBK diploma is meer dan 40 ECTS

Hoef ik nu minder bij te scholen?
Er is de afgelopen jaren veel onduidelijkheid ontstaan over de waardering van MBK-opleidingen. Relatief korte en weinig veeleisende cursussen worden met veel ECTS gewaardeerd; cursussen die veeleisender en duurder zijn kampen met terugloop van het aantal studenten.

Onze regels (minimaal 40 ECTS) staan het momenteel niet toe om kandidaatleden die een veeleisender cursus hebben gevolgd vermindering van bijscholingsverplichting te geven. In de rekenvoorbeelden is te zien dat het totaal aantal te volgen (bij- c.q. na-) scholingsdagen nog steeds gunstig is, vergeleken met andere verenigingen.

Wij houden dit punt wel in de gaten, zowel voor individuele aanvragen als met het oog op de toekomst. Hopelijk weerhoudt de bijscholing u er niet van om lid te worden van de NVA.