Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Integratieve Oncologie op ontbijttafel Europees Parlement

Integratieve Oncologie op ontbijttafel Europees Parlement

Niet alleen in Nederland groeit de belangstelling voor Integratieve Geneeskunde en met name voor Integratieve Oncologie. Ook op Europees niveau wordt over dit belangrijke onderwerp nagedacht. Hoe kunnen reguliere en complementaire zorg elkaar aanvullen en versterken ten behoeve van het welzijn van de (oncologie) patiënt.

Op 7 juni jl. organiseerde EUROCAM samen met de MEP Interest Group on Integrative Medicine and Health een rondetafelgesprek-met-ontbijt met het Europees Parlement.
Het doel van dit Rondetafelontbijt was om te onderzoeken hoe Integratieve Oncologie het lijden van kankerpatiënten kan verminderen en de lange termijn vooruitzichten kan verbeteren. Doorlopende acties op Europees niveau op dit gebied zijn belangrijk, is één van de conclusies, in het belang van mensen met of na kanker.

"De gezondheid van patiënten moet centraal staan bij elke beleid om kanker aan te pakken." benadrukte Manuele Ripa, MEP-gastvrouw van het rondetafelontbijt. Ze onderstreepte het belang van beschikbaarheid en toegankelijkheid van integratieve gezondheidsopties in de oncologische zorg: "In de gezondheidszorg zou de mens centraal moeten staan en patiënten zouden daarin een actieve rol moeten spelen." Klik hier voor het gehele persbericht.

Lees meer over acupunctuur bij kanker en maak een afspraak

Ondersteuning bij de behandeling van kanker

Complementaire zorg bij kanker - IKNL folder

Zes ervaringen met acupunctuur bij kanker