Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil

Een NVA-acupuncturist is (meestal) aangesloten bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil, erkend door VWS. Dit is een onafhankelijke commissie die jouw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandelt, onder voorzitterschap van een jurist, conform het Reglement Geschilleninstantie. De commissie bestaat uit leden namens de patiënten en leden namens zorgverleners.

Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil

De Geschilleninstantie Zorggeschil behandelt alleen schriftelijk ingediende klachten. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Een klacht indienen namens iemand anders kan alleen onder bepaalde voorwaarden.

Klachtengeld
Voordat jouw klacht in behandeling wordt genomen, betaal je eenmalig € 50 aan de Geschilleninstantie. Als je in het gelijk wordt gesteld kan de zorgaanbieder veroordeeld worden tot betaling van klachtengeld aan jou als klager. Je kunt als klager worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van maximaal € 500.

Uitspraak
De Stichting Zorggeschil heeft conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz), die geldt sinds 01-01-2017, de bevoegdheid aan een klager een schadevergoeding tot € 25.000 toe te kennen. De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. Dat is wettelijk zo geregeld in de Wkkgz.

Loondienst
Werkt jouw therapeut in loondienst, dan worden klachten behandeld door de geschilleninstantie van zijn/haar werkgever. Neem daar contact mee op.