Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Alle klachtmogelijkheden

Klachtenfunctionaris
De NVA heeft een klachtenfunctionaris beschikbaar, die in een vroeg stadium kan helpen om helder te krijgen wat je met jouw klacht wilt bereiken en wat de voor- en nadelen van de verschillende klachtmogelijkheden zijn. Via het NVA-secretariaat wordt het verzoek aan de klachtenfunctionaris gedaan om contact met je op te nemen.

Puur voor de volledigheid zetten we hier alle klachtmogelijkheden op een rijtje.
Naast de laagdrempelige klachtenregeling volgens de Wkkgz (1) en de gang naar het Tuchtcollege van de NVA (2) zijn er nog de klachtmogelijkheden (3) en (4). 

(1) Een cliënt kan ervoor kiezen om een Wkkgz-klacht in te dienen bij de zorgaanbieder. Dit kan een instelling zijn of een zelfstandig werkend zorgverlener. Zie hiervoor Klachtenprocedure.

(2) Een cliënt kan ervoor kiezen om een klacht tegen de zorgverlener (NVA-lid) in te dienen conform het Tuchtrecht van de NVA.
Zie hiervoor Tuchtrechtspraak door College van Toezicht NVA.

(3) Als de zorgverlener BIG-geregistreerd is, dan kan een cliënt ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege

(4) Een cliënt kan zich ook wenden tot de burgerlijk rechter. Het is in sommige gevallen denkbaar (afhankelijk van de vordering van de cliënt) dat de rechter terugverwijst naar een van de andere procedures.

Meer informatie