Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Alle klachtmogelijkheden

Naast de laagdrempelige klachtenregeling volgens de Wkkgz (1) en de gang naar het Tuchtcollege van de NVA (2) zijn er nog twee klachtmogelijkheden. Puur voor de volledigheid zetten we hier alle klachtmogelijkheden op een rijtje. 

(1) Een cliënt kan er voor kiezen om een Wkkgz-klacht in te dienen bij de zorgaanbieder. Dit kan een instelling zijn of een zelfstandig werkend zorgverlener. Zie hiervoor Klachtenprocedure.

(2) Een cliënt kan er voor kiezen om een klacht tegen de zorgverlener (NVA-lid) in te dienen conform het Tuchtrecht van de NVA.
Zie hiervoor Tuchtrechtspraak door College van Toezicht NVA.

(3) Als de zorgverlener BIG-geregistreerd is, dan kan een cliënt er voor kiezen om een klacht in te dienen bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege

(4) Een cliënt kan zich ook wenden tot de burgerlijk rechter. Het is in sommige gevallen denkbaar (afhankelijk van de vordering van de cliënt) dat de rechter terug verwijst naar een van de andere procedures.

Hulp van de klachtenfunctionaris
De NVA heeft een klachtenfunctionaris beschikbaar, die u in een vroeg stadium kan helpen om helder te krijgen wat u met uw klacht wilt bereiken en wat de voor- en nadelen van de verschillende klachtmogelijkheden zijn. Het NVA-secretariaat kan de klachtenfunctionaris verzoeken contact met u op te nemen.

Meer informatie