Acupuncturisten & Cliënten aan het woord tijdens de Week van de acupunctuur 2023

Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
Oncologie en acupunctuur in de spotlights

Oncologie en acupunctuur in de spotlights

De effectiviteit van acupunctuur bij kanker krijgt steeds meer bekendheid, zowel bij het publiek als bij artsen en overige zorgmedewerkers. Dat is superfijn, in de eerste plaats voor mensen die geconfronteerd worden met kanker.

De middag na de Algemene Ledenvergadering van de NVA op 15 april jl. was gevuld met presentaties over dit onderwerp. Als eerste gaf drs. Ines von Rosenstiel-Jadoul, kinderarts en arts Integrative Medicine van het Rijnstate ziekenhuis, ons inzicht in de ontwikkeling van integratieve geneeskunde. Het bespreekbaar maken van complementaire zorg in de reguliere spreekkamer is belangrijk voor het welzijn van de oncologische patiënt. Immers, niet alleen de 'gewone' behandeling telt, maar ook wat de patiënt zelf doet en zou kunnen doen om zijn herstel en welzijn te bevorderen. Daarnaast is het goed om te weten dat bepaalde kruiden of orthomoleculaire middelen chemotherapie kunnen tegenwerken. 

Verwijsgids Kanker IKNL
Na drs. Ines von Rosenstiel volgden presentaties van vier gedreven NVA-collega's, die hun ervaring op het gebied van acupunctuur bij kanker met de collega's deelden.  De vermelding van acupuncturisten in de Verwijsgids Kanker van het IKNL is een belangrijke stap om zoveel mogelijk mensen met of na kanker te bereiken. De NVA speelt een rol in de contacten met het IKNL en wil met opleiding en ondersteuning méér van haar leden kunnen aanmelden voor de Verwijsgids. Deze middag vormde daar een mooi startpunt voor.

Oncologie en acupunctuur in de spotlights

Kwaliteit van leven
Als acupuncturist spelen we een ‘bescheiden’ rol in het behandeltraject van mensen met of na kanker. Acupunctuur wordt niet ingezet om kanker te genezen, maar heeft wel positief effect op de kwaliteit van leven tijdens en na de reguliere behandeling. Bijvoorbeeld bij pijn,
neuropathie, misselijkheid, slaapproblemen, opvliegers, angst, concentratieverlies en moeheid, om een aantal ‘bijkomende’ symptomen te noemen van de noodzakelijke oncologische behandelingen.

Klik hieronder door naar meer informatie.

4 februari, Wereldkankerdag

Complementaire zorg bij kanker

mProve webinar Integrative Medicine

Oncologische pijn (wetenschappelijk onderzoek)