Erkende (para)medische vooropleidingen

Het Beroepsopleidingsprofiel van de NVA stelt als eis dat gedurende
de opleiding of vooropleiding minimaal 64 ECTS Medische Basiskennis
aangevuld met beroepsondersteunende vakken is gevolgd. 

Bij 'directe toelating'  worden geen 'extra eis NVA' gesteld, maar het kan zijn dat er 'aanvullende eis ZV' worden gesteld om voor vergoeding door zorgverzekeraars (ZV) in aanmerking te komen.

Directe Toelating  (Art.3 beroepen)                 Aanvullende eis ZV

NVAO erkende HBO-Bachelor opleiding in de          Geen 
(para)medische sector (diploma na 1989):
- Arts (Universitair Geneeskunde)
- Apotheker 
- Fysiotherapie                                                                        
- HBO-V verpleegkunde
- Tandarts
- Verloskunde

Directe Toelating                                                Aanvullende eis ZV

Alternatieve Beweegzorg:                                     Geen
- Chiropractie met (Nuffic/IcDW verklaring)
- Osteopathie                         

Directe Toelating  (Art.3 beroepen)                  Aanvullende eis ZV

HBO (para)medische opleidingen met                    Bij BIG-registratie: Geen
diploma van vóór 1989:                                                                                 - Arts (Universitair Geneeskunde)                         Geen BIG-registratie: dan
- Apotheker                                                        1 WM dag per jaar vanaf
- Fysiotherapie                                                    verlopen BIG-registratie    
- Tandarts
- Verloskunde 
- Verpleegkunde met specialisatie (art.3)                                                                                         

Directe Toelating  (art. 34 beroepen)              Aanvullende eis ZV

HBO (para)medische opleidingen met                   Bij BIG-registratie: Geen
diploma van vóór 1989:
Diëtetiek                                                          Geen BIG-registratie: dan
- Ergotherapie                                                    1 WM dag per jaar vanaf
- Oefentherapie César/Mensendieck                      verlopen BIG-registratie
- Podotherapeut

Directe Toelating  (Art.3 beroepen)            Aanvullende eis ZV

MBO (para)medische opleidingen met               Bij BIG-registratie: Geen
diploma na 1989:                                          
-MBO verpleegkunde met specialisatie              Geen BIG-registratie: dan                                                                                   1 WM dag per jaar vanaf
                                                                      verlopen BIG-registratie

Directe Toelating  (art. 34 beroepen)             Aanvullende eis ZV

HBO (para)medische opleidingen                         Geen
(diploma na 1989):
- Diëtetiek
- Ergotherapie
- Logopedie
- Oefentherapie César/Mensendieck
- Podotherapeut

Directe Toelating                                               Aanvullende eis ZV

Vierjarige dagopleiding Natuurgeneeskunde           MBK van minimaal 40 ECTS
v.h. Nederlands College Natuurgeneeskunde
(N.C.N.) te Hilversum (opleiding is opgeheven)

Verruiming van de toelatingseisen
Vanaf juni 2018 worden ook acupuncturisten toegelaten die minimaal een
CPION erkende MBK van 40 ECTS  hebben gevolgd of volgen. Zij dienen
echter in de eerste registratieperiode van het praktiserend lidmaatschap
extra WM-scholing te volgen. Indien aan deze extra WM-scholing niet wordt voldaan zal het lidmaatschap aan het einde van de eerste registratieperiode worden ontbonden.

Toelating met extra eis                                    Extra eis NVA

MBK-diploma (CPION erkend)                              Bijscholingsprogramma volgen;  van minimaal 40 ECTS                                        10 ECTS WM-B scholing en                                                                                  afhankelijk van werkervaring;
                                                                         15 ECTS WM-C scholing (max)
                                                                         in 1e registratieperiode van het                                                                           praktiserend lidmaatschap.

-MBO verpleegkunde zonder specialisatie              MBK-diploma (CPION erkend)                                                                             van minimaal 40 ECTS.                                                                                       En het bijscholingsprogramma                                                                             volgen zoals hierboven                                                                                       beschreven.                                   

Toelating op basis van individuele                   Extra eis NVA
beoordeling A    
                                                

Overige Hbo-niveau medische                              AMO-toets + MBK 40 ECTS
vooropleidingen en patiënt- contacturen

Toelating op basis van individuele                   Extra eis NVA
beoordeling B                  

Buitenlandse HBO (para)medische                        AMO-toets
opleiding met gewaarmerkt diploma en
een Nuffic/IcDW verklaring.

Kijk voor meer informatie over                             Kijk voor meer informatie over
buitenlandse diploma's hieronder                          AMO-toets hieronder