Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Erkende (para)medische vooropleidingen

Het Beroepsopleidingsprofiel van de NVA stelt als eis dat gedurende
de opleiding of vooropleiding minimaal 64 ECTS Medische Basiskennis
aangevuld met beroepsondersteunende vakken is gevolgd. 

Bij 'directe toelating'  worden geen 'extra eis NVA' gesteld, maar het kan zijn dat er 'aanvullende eis ZV' worden gesteld om voor vergoeding door zorgverzekeraars (ZV) in aanmerking te komen.

Directe Toelating  (Art.3 beroepen)                 Aanvullende eis ZV

NVAO erkende HBO-Bachelor opleiding in de          Geen 
(para)medische sector (diploma na 1989):
- Arts (Universitair Geneeskunde)
- Apotheker 
- Fysiotherapie                                                                        
- HBO-V verpleegkunde
- Tandarts
- Verloskunde

Directe Toelating                                              Aanvullende eis ZV

Alternatieve Beweegzorg:                                   Geen
- Chiropractie met (Nuffic/IcDW verklaring)
- Osteopathie                         

Directe Toelating  (Art.3 beroepen)                 Aanvullende eis ZV

HBO (para)medische opleidingen met                   Bij BIG-registratie: Geen
diploma van vóór 1989:                                                                                 

- Arts (Universitair Geneeskunde)                        Geen BIG-registratie: dan
- Apotheker                                                       1 WM dag per jaar vanaf
- Fysiotherapie                                                   verlopen BIG-registratie    
- Tandarts
- Verloskunde 
- Verpleegkunde met specialisatie (art.3)                                                                                         

Directe Toelating  (art. 34 beroepen)              Aanvullende eis ZV

HBO (para)medische opleidingen met                   Bij BIG-registratie: Geen
diploma van vóór 1989:
Diëtetiek                                                          Geen BIG-registratie: dan
- Ergotherapie                                                    1 WM dag per jaar vanaf
- Oefentherapie César/Mensendieck                      verlopen BIG-registratie
- Podotherapeut

Directe Toelating  (Art.3 beroepen)                Aanvullende eis ZV

MBO (para)medische opleidingen met                  Bij BIG-registratie: Geen
diploma na 1989:                                          
-MBO verpleegkunde met specialisatie                 Geen BIG-registratie: dan                                                                                                1 WM dag per jaar vanaf
                                                                        verlopen BIG-registratie

Directe Toelating  (art. 34 beroepen)             Aanvullende eis ZV

HBO (para)medische opleidingen                         Geen
(diploma na 1989):
- Diëtetiek
- Ergotherapie
- Logopedie
- Oefentherapie César/Mensendieck
- Podotherapeut

Directe Toelating                                               Aanvullende eis ZV

Vierjarige dagopleiding Natuurgeneeskunde           MBK van minimaal 40 ECTS
v.h. Nederlands College Natuurgeneeskunde
(N.C.N.) te Hilversum (opleiding is opgeheven)

Verruiming van de toelatingseisen
Vanaf juni 2018 worden ook acupuncturisten toegelaten die minimaal een CPION erkende MBK van 40 ECTS  hebben gevolgd of volgen. Zij dienen echter in de eerste registratie-periode van het praktiserend lidmaatschap extra WM-scholing te volgen. Indien aan deze extra WM-scholing niet wordt voldaan zal het lidmaatschap aan het einde van de eerste registratieperiode worden ontbonden.

Toelating met extra eis                                    Extra eis NVA

MBK-diploma (CPION erkend)                              Bijscholingsprogramma volgen;  van minimaal 40 ECTS                                        5 dagen WM-B scholing en                                                                                                afhankelijk van werkervaring;
                                                                        7,5 dagen (max) WM-C scholing 
                                                                        in 1e registratieperiode van het                                                                                        praktiserend lidmaatschap.

-MBO verpleegkunde zonder specialisatie              MBK-diploma (CPION erkend)                                                                                           van minimaal 40 ECTS. En het                                                                                           bijscholingsprogramma  volgen                                                                                         zoals hierboven beschreven.                                                                                                                                                                                                                                 

Toelating op basis van individuele                   Extra eis NVA
beoordeling A    
                                                

Overige Hbo-niveau medische                              MBK 40 ECTS
vooropleidingen en patiëntcontacturen

Toelating op basis van individuele                   Extra eis NVA
beoordeling B                  

Buitenlandse HBO (para)medische                        
opleiding met gewaarmerkt diploma en
een Nuffic/IcDW verklaring.

Kijk voor meer informatie over                            
buitenlandse diploma's hieronder                        

Meer informatie