Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Buitenlandse diploma's

Personen met buitenlandse diploma's inzake de westers medische vooropleiding en/of acupunctuuropleiding dienen deze diploma's te laten waarmerken in het land waar het diploma is behaald en te laten waarderen/vergelijken door het IcDW.

Alle kopieën van buitenlandse diploma's moeten zijn gewaarmerkt in het land waar het diploma is behaald. Het originele diploma en een geldig legitimatiebewijs moeten worden overlegd op het NVA-secretariaat. Ook moeten van alle gewaarmerkte diploma's en/of certificaten beëdigde vertalingen in het Nederlands of Engels worden bijgesloten.

IcDW
Voor meer informatie over de diplomawaardering en/of onderwijsvergelijking kunt u contact opnemen met het IcDW [1](Informatiecentrum Diploma Waardering).  De diplomawaardering van de westers medische opleiding betreft uitsluitend een diplomavergelijking, voldoende voor aanvraag van het NVA-lidmaatschap. 

CIBG
Wilt u ook het betreffende westers medische –en in Nederland gereglementeerde- beroep in Nederland uitoefenen, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij het CIBG [2].  Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het Ministerie van VWS.

Buitenlandse Nationaliteit
Als uw nationaliteit van buiten de Europese Unie is, dient u een kopie van de verblijfsvergunning bij het aanmeldingsformulier te voegen.

[1] IcDW

[2] CIBG