Verplichte nascholing bij toelating

Voordat u lid kan worden van de NVA dient u te kunnen aantonen dat u voldoende nascholing heeft gevolgd om vanaf het behalen van het vereiste diploma van vooropleiding of vakopleiding de betreffende kennis op peil te houden.

U wilt aspirant lid worden en studeert nog voor uw Acupunctuurdiploma
en u bent al in het bezit van een diploma Westers Medische (WM) vooropleiding:

  • dat voldoet voor directe toelating, en van wie registratie in het BIG-register of het Paramedisch register is vervallen: gerekend vanaf de datum dat registratie is vervallen dient u 1 WM dag voor elk verlopen jaar gevolgd te hebben, met een maximum van 3 dagen.   
  • in de vorm van een CPION-erkend MBK-diploma van 40+ ects: is het diploma ouder dan 5 jaar dan dient u, gerekend vanaf de diplomadatum+5 jaar, 1 WM dag voor elk verlopen jaar gevolgd te hebben, met een maximum van 3 dagen.

U wilt aspirant lid worden, studeert nog voor uw Westers Medisch diploma en u bent al in het bezit van een acupunctuurdiploma:

  • U dient voor elk jaar dat u langer dan 1 jaar het acupunctuurdiploma bezit, 
    2 door de NVA goedgekeurde vakinhoudelijke nascholingsdagen te kunnen overleggen. 

U wilt praktiserend of buitengewoon lid worden
Zowel uw westers medische als uw acupunctuurdiploma heeft u al behaald.
U dient voor elk jaar dat u langer dan 1 jaar afgestudeerd acupuncturist bent 2 door de NVA goedgekeurde vakinhoudelijke nascholingsdagen en 1 westers
medische dag gevolgd te hebben, of nog te volgen, met een maximum van 6 vakinhoudelijke dagen en 3 westers medische dagen.