Verplichte nascholing bij toelating

Voordat u lid kan worden van de NVA dient u te kunnen aantonen dat u voldoende nascholing heeft gevolgd om vanaf het behalen van het vereiste diploma van vooropleiding of vakopleiding de betreffende kennis op peil te houden.

U wilt praktiserend of buitengewoon lid worden

  • U dient voor elk jaar dat u langer dan 1 jaar afgestudeerd acupuncturist bent 2 door de NVA goedgekeurde vakinhoudelijke nascholingsdagen te overleggen met een maximum van 6 dagen. 
  • Bent u in het bezit van een (para)medische diploma dat voldoet voor directe toelating: gerekend vanaf de datum toelating dient u 1 WM dag voor elk verlopen jaar gevolgd te hebben, met een maximum van 3 dagen.
  • Bent u in het bezit van een MBK-diploma van minimaal 40+ ECTS en is het diploma ouder dan 5 jaar dan dient u, gerekend vanaf 5 jaar na de diplomadatum, 1 WM dag voor elk verlopen jaar gevolgd te hebben, met een maximum van 3 dagen.

U wilt aspirant lid worden en studeert nog voor uw Acupunctuurdiploma
en u bent al in het bezit van een diploma Westers Medische (WM) vooropleiding:

  • dat voldoet voor directe toelating: gerekend vanaf de datum toelating dient
    u 1 WM dag voor elk verlopen jaar gevolgd te hebben, met een maximum van 3 dagen.
  • in de vorm van een CPION-erkend MBK-diploma van 40+ ECTS: is het diploma ouder dan 5 jaar dan dient u, gerekend vanaf 5 jaar na de diplomadatum, 1 WM dag voor elk verlopen jaar gevolgd te hebben, met een maximum van 3 dagen.

U wilt aspirant lid worden, studeert nog voor uw Westers Medisch diploma en u bent al in het bezit van een acupunctuurdiploma:

  • U dient voor elk jaar dat u langer dan 1 jaar het acupunctuurdiploma bezit, 
    2 door de NVA goedgekeurde vakinhoudelijke nascholingsdagen te kunnen overleggen.