♦Beheersing Nederlandse taal

De NVA stelt voor NVA-leden het beheersen van de Nederlandse taal op het niveau van NT2 verplicht. Het beheersen van de Nederlandse taal is van belang voor het overbrengen en begrijpen van informatie van patiënt naar therapeut en andersom. Ook de communicatie met andere partijen in de gezondheidszorg is ermee gediend.