Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Beheersing Nederlandse taal

De NVA stelt voor NVA-leden het beheersen van de Nederlandse taal (NT2) op het niveau B2 verplicht. Het beheersen van de Nederlandse taal is van belang voor het overbrengen en begrijpen van informatie van patiënt naar therapeut en andersom. Ook de communicatie met andere partijen in de gezondheidszorg is ermee gediend.

Voor het voldoen aan de taaleis krijgt men, na toelating tot het NVA-lidmaatschap, de tijd tot het einde van de de eerste registratieperiode van drie jaar. Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden, zoals: men dient aantoonbaar vaardig te zijn in de Engelse taal op niveau B2 en te kunnen aantonen dat men met de cursus is begonnen. Exacte voorwaarden ontvangt men bij toelating.