Honderd ontmoetingen

Honderd ontmoetingen

ofwel Du Mai 20 - Bai Hui

Hier vindt de ontmoeting plaats tussen het fysieke, het geestelijke en het spirituele. Dit is de antenne die toegang biedt tot het onvoorstelbare, de wereld van de mogelijkheden. Het is ook de wereld van de verbeelding, van de eeuwige kennis. De wijsheid die alles met elkaar in verband brengt. De wijsheid die gezocht wordt als individu maar alleen verkregen kan worden door samenwerking met het geheel. Hier weet je dat het brein als uitdrukking van wijsheid alleen tot zijn recht kan komen als de verleiding waaraan het hart wordt blootgesteld, kan worden doorleefd.