Stille tranenvloed

Stille tranenvloed

ofwel Galblaas 41 - Zu Lin Qi

Vanaf deze positie ervaren we via onze meest zuivere emotie dat we bestaan en kunnen rondlopen op deze Aarde. Vanaf nu nemen we de leiding over ons eigen leven en weten we exact waarmee we ons willen verbinden. Een grote uitvoerende kracht treedt hier naar buiten en zorgt ervoor dat we zeer energiek iets op kunnen starten. In een context van zelfreflectie benutten we het vertrouwen dat andere in ons stellen. We doorzien op welke manier en met wie we het beste kunnen samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen die de maatschappelijke verhoudingen te boven gaan.