Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voor toelating tot het lidmaatschap van de NVA is, conform Huishoudeljk Reglement II.3.f., een geldige Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) vereist. 

In de aanmeldingsprocedure wordt gevraagd om een geldige VOG. Indien u nog niet in het bezit bent van deze verklaring, of deze is ouder dan vijf jaar, dan wordt via het NVA-secretariaat een VOG aanvraag in werking gesteld. 

Aan de aanvraag van een VOG zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover kunt u inzien bij www.rijksoverheid.nl.