Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Rechtsbijstandsverzekering

De NVA heeft geen collectieve Rechtsbijstandsverzekering voor haar leden. 

Echter, de collectieve NVA beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via de VvAA verleent wel rechtsbijstand in geval van een klachtenprocedure conform de Wkkgz. Dus wanneer er een geschil aanhangig wordt gemaakt bij de geschilleninstantie waarbij u bent aangesloten. Bent u niet collectief verzekerd, informeer dan bij uw eigen verzekering of u deze dekking ook heeft.

Een zakelijke rechtsbijstandsverzekering voorziet in dekking bij zakelijke conflicten, bijvoorbeeld in verband met betalingen, huur, (arbeids-)contracten etc. Het kan handig zijn een zakelijke rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Over het algemeen betaal je er wel een vrij pittige premie voor. U kunt hiervoor terecht bij DAS of ARAG. Een zakelijke rechtsbijstandsverzekering specifiek voor zorgverleners is inclusief de dekking voor straf- en tuchtzaken, zoals ook gedekt wordt door de beperkte rechtsbijstandsverzekering (zie hieronder).

Beperkte rechtsbijstandsverzekering
Deze verzekering dekt de kosten van straf- en tuchtzaken (bij het medisch tuchtcollege/IGJ). Werkt u in uw BIG-beroep (arts, fysiotherapeut, verloskundige etc.) en bent u collectief verzekerd via de NVA, dan kan het zinvol zijn een beperkte rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Dit kan individueel bij de VvAA. Indien u een zakelijke rechtsbijstandsverzekering voor zorgverleners heeft via DAS of ARAG is deze dekking inclusief.