Acupuncturisten & Cliënten aan het woord tijdens de Week van de acupunctuur 2023

Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Melden bij IGJ (via CIBG)

Vanaf 01-01-2022 is de Wet toetreding Zorgaanbieders (WTZa) van kracht.

Nieuwe zorgaanbieders dienen zich, binnen drie maanden voor aanvang van het verlenen van zorg, te melden bij de IGJ (via het CIBG). Het CIBG verstrekt na melding een bewijs van opname in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Daarmee kan de nieuwe zorgaanbieder vervolgens AGB-codes aanvragen bij Vektis.

Wanneer u start voordat u zich heeft aangemeld, bent u in overtreding. De IGJ kan dan een boete opleggen van maximaal € 21.750,-.