Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

AGB-codes

U heeft, om voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking te komen, twee soorten codes nodig. Een AGB-code als acupuncturist, de ‘persoonlijke’ code  en AGB-code(s) voor elke praktijk waar u werkzaam bent de 'praktijkcode(s)'.
De NVA noteert uw AGB-codes in de ledenadministratie en geeft deze via de KAB-koepel door aan een aantal zorgverzekeraars.

U heeft al AGB-codes
Bent u al werkzaam in de gezondheidszorg, dan kan het zijn dat u al AGB-codes heeft. Dit kunt u opzoeken op de website van Vektis.
U heeft echter aparte codes nodig voor uw werkzaamheden als acupuncturist. 

Wanneer AGB-codes aanvragen
Bij de bevestiging van het NVA lidmaatschap ontvangt u een bewijs van lidmaatschap, waarmee u de AGB-codes bij Vektis kunt aanvragen. U heeft tevens een bewijs van inschrijving in de KvK (stap 3) en in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) nodig, dat u na stap 4 ontvangt van de overheid.
Het uitgeven van de codes door Vektis neemt ongeveer anderhalve week in beslag. Echter, de inschrijfdatum bij de NVA is de ingangsdatum voor vergoeding van uw behandelingen.

Persoonlijke AGB-code 
Vektis vraagt bij het regelen van uw persoonlijke code om het bewijs van lidmaatschap van de beroepsvereniging waarvoor u ingeschreven wilt worden.
Als therapeut/acupuncturist valt u in de categorie code 90; bent u arts/ acupuncturist dan is dit code 84. Past u meerdere complementaire therapieën toe in de praktijk, dan heeft u maar één persoonlijke AGB-code 90 nodig. Kies dan uw primaire behandelwijze als subcode, bijvoorbeeld 9003 voor acupunctuur.

De zorgverzekeraars beoordelen uw kwaliteit niet aan de hand van de AGB-code, maar op basis van uw NVA-lidmaatschap. De NVA blijft aandringen bij Vektis op een betere formulering van ons beroep en blijft attent op ontwikkelingen bij Vektis.

AGB-praktijkcode(s)
Voor het aanvragen van uw praktijkcode (s) heeft u een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) en bij het LRZa nodig. Heeft u nog geen KvK-inschrijving en u wilt binnenkort aan de slag als praktiserend acupuncturist, regel dit dan zo spoedig mogelijk. Wij maken u erop attent dat de NAW*-gegevens bij de KvK dienen overeen te komen met de NAW-gegevens op uw ‘Praktijkformulier’ van de NVA. Ook op uw facturen moeten dezelfde gegevens staan. Het KvK-nummer dient u tevens te vermelden op uw briefpapier, facturen, website etc..

*NAW: naam adres woonplaats

Wijzigingen NAW gegevens doorgeven
Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw gegevens (verhuizing praktijk, nieuwe praktijk) doorgeeft aan de KvK en Vektis. Indien uw gegevens bij beide instanties niet overeenkomen kunnen zorgverzekeraars declaraties van patiënten weigeren. 

Omdat uw praktijkgegevens vermeld worden op onze website is het ook van belang wijzigingen (ook van uw privéadres) door te geven aan de NVA.

Naar Vektis