Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist
4 februari - Wereldkankerdag

4 februari - Wereldkankerdag

Kanker, een diagnose die je wereld op zijn kop zet en veel onzekerheid met zich meebrengt. Op Wereldkankerdag, zondag 4 februari, wordt op allerlei manieren aandacht geschonken aan het belang van onderzoek, behandelmogelijkheden, samenwerkingen, langdurige gevolgen, verwerking en rouw.

Acupunctuur en kwaliteit van leven

Als acupuncturist spelen we een ‘bescheiden’ rol in het behandeltraject van mensen met of na kanker. Acupunctuur wordt niet ingezet om kanker te genezen, maar heeft wel positief effect op de kwaliteit van leven tijdens en na de reguliere behandeling. Bijvoorbeeld bij pijn, neuropathie, misselijkheid, slaapproblemen, opvliegers, angst, concentratieverlies en moeheid, om een aantal ‘bijkomende’ symptomen te noemen van de noodzakelijke oncologische behandelingen.

Integratieve zorg

Gelukkig raken steeds meer artsen ervan overtuigd dat integratieve zorg, een combinatie van reguliere en complementaire zorg zoals acupunctuur elkaar fantastisch aanvullen. In het belang van de patiënt natuurlijk, die zich na de operatie, bestraling of de chemotherapie nog verre van geweldig voelt. Ook tijdens een hormonaal behandeltraject, zoals bij borst- of prostaatkanker, geeft acupunctuur een stukje balans terug, waardoor het dagelijks leven aan kwaliteit wint.

De eerste 150 NVA-leden ronden volgende maand de oncologiecursus voor acupuncturisten af en hebben daarmee handvatten om oncologiepatiënten op adequate wijze te ondersteunen. Deze acupuncturisten krijgen binnenkort de mogelijkheid om vermeld te worden in de Verwijsgids Kanker van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Maak een afspraak

Staat jouw leven op zijn kop door kanker en heb je behoefte aan dergelijke ondersteuning? Neem contact op met een acupuncturist bij jou in de buurt en leg je vragen voor.