♦Erkende vooropleidingen

Het Beroepsopleidingsprofiel van de NVA stelt als eis dat gedurende
de opleiding of vooropleiding minimaal 64 ECTS Medische Basiskennis
aangevuld met beroepsondersteunende vakken is gevolgd.
De volgende (voltooide) studies worden geacht aan deze eis te voldoen:

Directe Toelating  (Art.3 beroepen)                 Aanvullende eis

NVAO erkende HBO-Bachelor opleiding in de          Geen 
(para)medische sector (diploma na 1989):
- Arts (Universitair Geneeskunde)
- Apotheker 
- Fysiotherapie                                                                        
- HBO-V verpleegkunde
- Tandarts
- Verloskunde

Directe Toelating                                                Aanvullende eis

Alternatieve Beweegzorg:                                     Geen
- Chiropractie met (Nuffic/IcDW verklaring)
- Osteopathie                         

Directe Toelating  (Art.3 beroepen)                  Aanvullende eis

HBO (para)medische opleidingen met                    Bij BIG-registratie: Geen
diploma van vóór 1989:                                                                                 - Arts (Universitair Geneeskunde)                         Geen BIG-registratie: dan
- Apotheker                                                        1 WM dag per jaar vanaf
- Fysiotherapie                                                    verlopen BIG-registratie    
- Tandarts
- Verloskunde                                                                                          

Directe Toelating  (art. 34 beroepen)              Aanvullende eis

HBO (para)medische opleidingen met                   Bij BIG-registratie: Geen
diploma van vóór 1989:
Diëtetiek                                                         Geen BIG-registratie: dan
- Ergotherapie                                                   1 WM dag per jaar vanaf
- Oefentherapie César/Mensendieck                     verlopen BIG-registratie
- Podotherapeut
- Verpleegkunde met specialisatie (art.3)

Directe Toelating  (art. 34 beroepen)             Aanvullende eis

HBO (para)medische opleidingen                         Geen
(diploma na 1989):
- Diëtetiek
- Ergotherapie
- Oefentherapie César/Mensendieck
- Podotherapeut

Directe Toelating                                               Aanvullende eis

Vierjarige dagopleiding Natuurgeneeskunde           MBK van minimaal 40 ECTS
v.h. Nederlands College Natuurgeneeskunde
(N.C.N.) te Hilversum (opleiding is opgeheven)

Verruimming van de toelatingseisen
Vanaf juni 2018 worden ook acupuncturisten toegelaten die minimaal een
CPION erkende MBK van 40 ECTS  hebben gevolgd of volgen. Zij dienen
echter in de eerste registratieperiode van het praktiserend lidmaatschap
extra WM-scholing te volgen.

Toelating                                                            Aanvullende eis

MBK-diploma (CPION erkend)                              Bijscholingsprogramma volgen;  van minimaal 40 ECTS                                        10 ECTS WM-B scholing en                                                                                  afhankelijk van werkervaring;
                                                                         15 ECTS WM-C scholing (max)
                                                                         in 1e registratieperiode van het                                                                           praktiserend lidmaatschap

                                                                       

Toelating op basis van individuele                   Aanvullende eis
beoordeling     
                                                

Overige Hbo-niveau medische                              AMO-toets + MBK 40 ECTS
vooropleidingen en patiënt- contacturen

Toelating op basis van individuele                   Aanvullende eis
beoordeling                   

Buitenlandse HBO (para)medische                        AMO-toets
opleiding met gewaarmerkt diploma en
een Nuffic/IcDW verklaring.

Kijk voor meer informatie over                             Kijk voor meer informatie over
buitenlandse diploma's hieronder                          AMO-toets hieronder